wmk_product_02

ການສົ່ງອອກແຜ່ນດິນໂລກຫາຍາກຂອງຈີນໃນເດືອນເມສາ

rare earth 1

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງດ່ານພາສີ, ການສົ່ງອອກໂລຫະແຜ່ນດິນຫາຍາກຂອງຈີນແມ່ນ 884.454 mt ໃນເດືອນເມສາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.53% ຕໍ່ປີແລະ 8.28% ຕໍ່ເດືອນ. ການສົ່ງອອກມີທັງ2,ົດ 2,771.348 mt ຈາກເດືອນມັງກອນຫາເດືອນເມສາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,49% ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງດ່ານພາສີໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021, ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດທີ່ຫາຍາກຂອງຈີນໃນເດືອນເມສາຫຼຸດລົງ 16,12% ຈາກເດືອນຕໍ່ປີມາເປັນ 1,856.2 mt, ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,71% ຕໍ່ປີ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງດ່ານພາສີໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021. ກວມເອົາ 21%. ການສົ່ງອອກແຮ່ໂລກທີ່ຫາຍາກອັນດຽວມີທັງ4ົດ 1.469.481 ແມັດກ້ອນ, ກວມເອົາ 79%.


ເວລາປະກາດ: 20-05-21
ລະຫັດ QR